ඇම්පියුලස්: ඔවුන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ආච්චිගෙන් පිළියම් 4 ක් - සැන්ටේ ප්ලස් මැග්

Voici 4 remèdes grands-mères pour les traiter : Oignons découpés – Source : spm 1. Faites cuire un oignon au four, écrasez-le, appliquez-le encore chaud sur l’ampoule et couvrez le tout avec une compresse chaude. Si vous…

ඇන්ජලීනා ජොලි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් හමුවෙයි - වීඩියෝ

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් හොලිවුඩ් නිළි සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් සඳහා වූ විශේෂ නියෝජිත සමඟ ඡායාරූප සඳහා පෙනී සිටියේය ...

චීන එන්නත ජනප්‍රිය ඇයි - ජීන් අෆ්‍රික්

නොවැම්බර් මාසයේදී සිව්වන රැල්ලට බිය වන අතර, වසර අවසානය වන විට සිය ජනගහනයෙන් 70% කට එය ලබා දීම සඳහා චීන එන්නත ලබා ගත හැකි බවට ඇල්ජීරියාව ගණන් බලා තිබේ. ...

ඇන්ජලීනා ජොලි ĐẾN QUỐC HỘI MỸ THÚC ĐẨY QUYỀN PHỤ NỮ | VTC9 - වීඩියෝ

VTC9 | ඇන්ජලීනා ජොලි QN QUỐC HỘI MỸ THÚC QY QUYỀN PHỤ NỮ #jolie ----------------- ක්ලික් කරන්න දායක වන්න ක්ලික් කරන්න ậ t n tớ tớ tớ tớ tớ tớ tới nấấ tại :y: ...

ඇන්ජලීනා ජොලි එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් හමුවෙයි - වීඩියෝ

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් හොලිවුඩ් නිළි සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත ඒජන්සි විශේෂ නියෝජිත ඇන්ජලීනා ජොලි සමඟ ඡායාරූප සඳහා පෙනී සිටියේය ...