සැමරුම් උත්සවයේදී හැරී කුමරු සහ මේගන් රැජින, විලියම් සහ කේට් සමඟ නොසිටියේ ඇයි - වීඩියෝ

හැරී කුමරු සහ මේගන් මාක්ල් අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් පිටුපස රෝයල්ස් හි දෙවන පේළියේ වාඩි වී සිටියහ.

රොඩ්‍රිගෝගේ සාර්ථකත්වය තමන් අපේක්ෂා කරන බවත්, ලෙනාඩෝ Mbappé - VIDEO ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් සිඩාන් පවසයි

මැඩ්රිඩ්, නොවැම්බර් 8 (EFE) .- රියල් මැඩ්රිඩ් පුහුණුකරු සින්ඩින් සිඩාන් මිඩ්ෆීල්ඩර්ට ප්‍රශංසා කළේය ...
1 පිටුව 827