ඔබට දුර්ලභ පෞරුෂයක් ඇති බවට 10 සං signs ා කරයි (සහ අනෙක් අයට වඩා වෙනස්) - SANTE PLUS MAG

සුප්‍රසිද්ධ ඇමරිකානු පරීක්ෂණය "MBTI" ගැන ඔබ අසා තිබේද? මෙය ඉසබෙල් බ්‍රිග්ස් මයර්ස් සහ ඇගේ මව කැතරින් කුක් බ්‍රිග්ස් එක් කළ ප්‍රශ්නාවලියකි. විවිධ මානව පෞරුෂයන් සඳහා තියුණු ප්‍රවේශයක් සැපයීම සඳහා සුප්‍රසිද්ධ ඇමරිකානු මනෝචිකිත්සක කාල් ගුස්ටාව් ජුන්ග්ගේ කෘතියෙන් දෙවැන්න ආභාෂය ලැබීය. විද්‍යාත්මක හා මනෝ චිකිත්සක පර්යේෂණයන්ගෙන් විශ්වාසදායක යැයි විනිශ්චය කරන ලද මෙම පරීක්ෂණයෙන් 16 විවිධ වර්ගයේ පෞරුෂත්වයන් හඳුනා ගැනීමට හැකි විය.

මෙම ලිපිය පළමුවෙන්ම දිස්වේ සෞඛ්යය ප්ලස් මැගසින්