බර අඩු කර ගැනීම: සතියකින් 5 Kilos තුරන් කිරීම සඳහා 3 විශේෂ expert උපදෙස් - SANTE PLUS MAG

ඔබට විශේෂ අවස්ථාවක් හෝ ඔබේ ශරීරය රැකබලා ගැනීමට අවශ්‍ය වුවද, ඔබ අවම වශයෙන් එක් වරක්වත් බර අඩු කර ගැනීමේ ආශාවක් ප්‍රකාශ කර ඇත. සමහර අවස්ථාවලදී කාර්යය වැඩි වශයෙන් හෝ අඩු වශයෙන් සංකීර්ණ බව සත්‍යයකි. විශේෂයෙන් ඔබට කාල සීමාවක් තිබේ නම්. වෛද්‍ය ජෝති ෂෙනෝයිගේ "බර අඩු කර ගැනීමේ වේගවත්" පොතෙන් ඔබට සතියක් තුළ 3 kg දක්වා අඩු කර ගත හැකි උපදෙස් ලැයිස්තුවක් මෙන්න.

මෙම ලිපිය පළමුවෙන්ම දිස්වේ සෞඛ්යය ප්ලස් මැගසින්