ඉවාන්ක ට්‍රම්ප් පවසන්නේ රහස් හෙළි කරන්නාගේ අනන්‍යතාවය අදාල නොවන බවයි - වීඩියෝජනාධිපති ට්‍රම්ප්ගේ දියණිය සහ උපදේශක විසින් දැනට සිදුකෙරෙන අධිචෝදනා විමර්ශනය අවුලුවාලූ රහසිගත තොරතුරු හෙළි කරන්නාගේ වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගත්හ. සීබීඑස්එන් ඔහුගේ අදහස් ගැන වැඩි විස්තර ඇත.

මෙම වීඩියෝව මුලින්ම දර්ශනය විය https://www.youtube.com/watch?v=k2qQIoP4XbA