මාලි: හමුදාවට සහයෝගය දැක්වීම

පසුගිය නොවැම්බරයේ 3 හි සොල්දාදුවන් පනස් දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් කළ ජිහාඩ් ප්‍රහාරයෙන් පසුව මාලියන් හමුදාවට සහයෝගය දක්වමින් අද පස්වරුවේ උද් ration ෝෂණයක් පැවැත්විණි.

මෙම උත්සවය සංවිධානය කරනු ලැබුවේ සමහර විරුද්ධ පක්ෂ එකතු වූ සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමූහයක් විසිනි.

ප්‍රංශ හමුදාව වන බාර්කේන්ගෙන් පටන් ගෙන මාලි හි සිටින ජාත්‍යන්තර බලවේගයන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාව සහ යුරෝපීයයන් විසින් හමුදා උපකරණ ලබා දීමේ දූෂණය විරෝධතාකරුවන් හෙලා දුටුවේය.

මෙම සංස්කරණයට මොහොතකට පෙර අපි බමාකෝහි අපගේ වාර්තාකරු මහමදූ කේන් සමඟ සම්බන්ධ වූ අතර ඔහු මෙම සිදුවීම අතරතුර නැවත පැමිණේ.

ඩොයිෂ් වෙලේ

මෙම ලිපිය පළමුවෙන්ම දිස්වේ http://bamada.net/mali-manifestation-de-soutien-a-larmee