ඔබේ වකුගඩු වලට හානි කරන 10 පොදු පුරුදු - SANTE PLUS MAG

"ඔබේ ශරීරය ගැන සැලකිලිමත් වන්න, ඔබ ජීවත් වන එකම ස්ථිර ස්ථානය එයයි" රොන් ලිවීය. අවාසනාවකට මෙන්, බොහෝ අය දිනපතා කල්පනාකාරී තීරණ ගැනීම වෙනුවට ඔවුන්ගේ පරීක්ෂාවන්ට ගොදුරු වී ස්වයංක්‍රීයකරණයෙන් මඟ පෙන්වනු ලැබේ. එහි ප්‍රති As ලයක් වශයෙන්, ක්‍රියා කිරීමට ප්‍රමාද වූ විට ඔවුන් මිල ගෙවීම අවසන් කරයි. මෙම ලිපියෙන්, අපි ඔබේ ශරීරයට, විශේෂයෙන් ඔබේ වකුගඩු සඳහා 10 පොදු හා හානිකර පුරුදු සමාලෝචනය කරමු.

මෙම ලිපිය පළමුවෙන්ම දිස්වේ සෞඛ්යය ප්ලස් මැගසින්