බ්‍රෙක්සිට් ස්කොට්ලන්තය අවස්ථාවන්ගෙන් keep ත් නොකළ යුතුය - අගමැති නිකොලා ස්ටර්ජන් - වීඩියෝස්කොට්ලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය නිකොලා ස්ටර්ජන් පැවසුවේ එස්එන්පීයට ඡන්දය දීම ස්කොට්ලන්තයේ අනාගතය “ස්ථිරවම අතේ තැබීමට” ඡන්දයක් වනු ඇති බවයි.

ඇගේ පක්ෂයේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය අතරතුර ස්ටර්ජන් පැවසුවේ දෙසැම්බර් 12 ඡන්දය “අපගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම දේ” වනු ඇති බවයි.

ප්‍රති come ලය රටේ අනාගත පරම්පරාව සඳහා අනාගතය තීරණය කරනු ඇතැයි ඇය කීවාය.

ලබන වසරේ ස්කොට්ලන්ත නිදහස පිළිබඳ දෙවන ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීමට ස්ටර්ජන්ට අවශ්‍යය.

අදටත් ස්ටර්ජන් පාර්ලිමේන්තු සමුළුවේදී ව්‍යාපාරයේදී කතා කළේය. එහි අරමුණ ස්කොට්ලන්ත ව්‍යාපාර සහ දේශපාලන .යන් අතර සම්බන්ධතාවයට පහසුකම් සැලසීමයි.

#NicolaSturgeon
#Brexit
ස්කොට්ලන්තය #

මෙම වීඩියෝව මුලින්ම දර්ශනය විය https://www.youtube.com/watch?v=TLKkI68NRKM