බොහෝ පිළිකා ඇතිවන්නේ දුර්වල ආහාර නිසාය: වළක්වා ගත යුතු 5 ආහාර - හෙල්ත් ප්ලස් මැග්

2018 හි, ජාතික පිළිකා ආයතනය විසින් 382 000 ප්‍රංශයේ නව පිළිකා රෝගීන් සංඛ්‍යාව සහ 157 400 හි පිළිකා මරණ සංඛ්‍යාව ඇස්තමේන්තු කර ඇත. වාර්තා සංඛ්‍යා මීට පෙර කවදාවත් ළඟා නොවීය. විද්‍යා and යින් ආහාර හා පිළිකා අතර සහසම්බන්ධය වැඩි වැඩියෙන් සොයාගෙන ඇත. එබැවින් අපගේ තහඩුව කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීම වැදගත්ය. මෙම අර්ථයෙන් ගත් කල, පිළිකා අවදානම වළක්වා ගැනීම සඳහා වළක්වා ගත යුතු 5 ආහාර මෙන්න.

මෙම ලිපිය පළමුවෙන්ම දිස්වේ සෞඛ්යය ප්ලස් මැගසින්