ෆෝකී ඉපූපා අටින්ඩි ෆිස්ටින් කොලොක්, මොකෝසි කැරීන්, කෝෆි නා වර්රන් ඔහුගේ එසාලි එන්ජීඒ පැසි - වීඩියෝඅපි කොංගෝ REC රූපවාහිනිය, කොංගෝ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ කිංෂාසා නගරයේ සිට විකාශය කළෙමු
CONGO REC TV ප්‍රවෘත්ති නාලිකාවේ හොඳම නොමිලේ වැඩසටහන් සඳහා නොමිලේ දායක වන්න

දායක වන්න ✔ | බෙදාගන්න ✔ | අදහස් දක්වන්න ✔ | වගේ
මෙහිදී ඔබට දේශපාලන, විමෝචන, චිත්‍රපට හා නාට්‍ය සංදර්ශන හමුවනු ඇත

ඔබට අපට උදව් කිරීමට ඇති එකම ක්‍රමය වන්නේ අන් අයට දායක වීම සහ දායක වීමයි. අපගේ සබැඳි හැකිතාක් බෙදා ගන්න.
+ 243820122226 අංකයට ඔබගේ යෝජනා සහ අදහස්

CONGO REC tv ඔබගේ සහයෝගයට ස්තූතියි. හොඳම CONGO REC රූපවාහිනිය වැඩි දියුණු කිරීමට හෝ එකතු කිරීමට අපට දිරිගැන්වීමේ කුඩා සං signal ාවක් ලබා දීමට අමතක නොකරන්න.

අමතන්න: + 243 820122226

මෙම වීඩියෝව මුලින්ම දර්ශනය විය https://www.youtube.com/watch?v=qt_hIGc1VO8