වැනේසා පැරඩිස් බෙන්ජමින් බයෝලේ හැර ගියේ ඇයි? - වීඩියෝ

0 355වසර තුනක සම්බන්ධතාවයෙන් පසු වැනේසා පැරඩිස් සහ බෙන්ජමින් බයෝලේගේ බිඳවැටීමට හේතුව RTBF සිය වෙබ් අඩවියෙන් සිහිපත් කළේය. බොහොම ස්තූතියි …

අදහස අත්හැර

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.