හදවතක් නැති වැනේසා පැරඩිස්, ජනප්‍රිය ගායිකාවක් ඇගේ ගිණුම මත බර තබයි - වීඩියෝව

0 371වැනේසා පැරඩිස් ඇගේ දරුවන්ගේ පියා වන ජොනී ඩෙප් විසින් ඇගේ හදවත බිඳ දැමුවා නම්, ඇයද බිඳී ගිය අතර, හිටපු කෙනෙකුට ගාලා සිහිපත් කරන පරිදි සාක්ෂි දිය හැකිය.

අදහස අත්හැර

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.