වැනේසා පැරඩිස් කෝපයට පත් වූ අතර, ජොනී ඩෙප්ගේ මෙම තීරණය ඇගේ ජීවිතය අවුල් කරයි - වීඩියෝ

0 134ජොනී ඩෙප් අවසානයේ තම බෑග් එංගලන්තයේ තැබීමට තීරණය කළහොත්, ඔහු සිය වෘත්තීය ජීවිතයේ අවශ්‍යතා සඳහා බොහෝ කාලයක් ගත කරයි, වැනේසාගේ ජීවිතය ...

අදහස අත්හැර

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.