වැනේසා පැරඩිස් "ඇගේ කුතුහලය ඇවිස්සුවා", ඇගේ දරුවන්ගේ අනාගත නැන්දම්මා ඇයව පුදුමයට පත් කරයි - වීඩියෝව

0 217වැනේසා පැරඩිස් සැමුවෙල් බෙන්චෙට්‍රිට් සමඟ පිස්සු වැටී සිටියද, ඇගේ කුතුහලය නිසැකවම ඇගේ හිටපු පෙම්වතා වන ජොනී ඩෙප්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය ගැන කතා කරන සෑම අවස්ථාවකම ඔවුන්ගේ දරුවන් වෙනුවෙන් පමණක් නම් කළ යුතුය.

නැරඹීමට බොහොම ස්තූතියි!
ඔබ වීඩියෝ වලට කැමති නම්, එහි ගොස් ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න.
ඔබට තවත් ප්රවෘත්ති අවශ්ය නම්, නාලිකාවට දායක වන්න!

==================================================

අදහස අත්හැර