වැනේසා පැරඩිස් විසින් ලෙනී ක්‍රාවිට්ස් පැරිසියේ වසංගතය මෙන් වළක්වයි - වීඩියෝ

0 315වැනේසා පැරඩිස් සිය සැමියා, නළුවා සහ අධ්‍යක්ෂ සැමුවෙල් බෙන්චෙට්‍රිට් සමඟ පැරිසියේ ස්ථාපනය කර ඇතත්, ඇයට ගොස් ඇගේ හිටපු හමුවීමට හැකියාවක් නැත ...

අදහස අත්හැර

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.