ප්‍රංශයේ 1 සිට 5 දක්වා පරාමිතික සාරාංශ කථාංගය - වීඩියෝව

0 2එහි ඇති දෙය: මෙම නවකතාවෙන් කියැවෙන්නේ උපතේදී මව විසින් අතහැර දමා ආච්චි විසින් ඇති දැඩි කරන ලද සහ සැමවිටම සිටින සෙනෙට්ගේ කතාවයි ...

අදහස අත්හැර

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.