සෙලීනා ක්වින්ටැනිලාට ගෞරවයක් වශයෙන් කයිලි ජෙනර් ලූස් කැමීසෙටා | අල් රොජෝ විවෝ | ටෙලිමුන්ඩෝ - වීඩියෝ

0 1දායකත්වය: http://bit.ly/1HwWM9Y. Kylie sorprendió a muchos a lucir la camiseta que tiene impresas fotos de la desaparecida cantante y con el mensaje Te…

අදහස අත්හැර

ඔබගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ.