සත්‍යාපිත පිටුව

0 367

#TheForceDuCoeur # Episode63 - ෆර්නැන්ඩා විසෙන්ටේට නිවේදනය කරන්නේ ඇන්ජෙලාව සිරගෙට යැවීමට හැකි සෑම දෙයක්ම කරන බවයි. ඇය සිරගතව සිටින රෝහලෙන් පැන යාමට සමන්ත උත්සාහ කරයි. ජොසීෆිනා නිවේදනය කරන්නේ ඇය නිවසින් පිටව යන බවත්, ඇය උත්පත්ති ඇය සමඟ රැගෙන යන බවත්ය.

ප්ලස්

ෆේස්බුක් මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/875851402469407/posts/3748265945227924

අදහස අත්හැර