සත්‍යාපිත පිටුව

0 378

සෑම දෙයක්ම ඔවුන් වෙන් කරයි, කෙසේ වෙතත්, නිහාන් සහ කෙමාල් හොඳ හෝ නරක සඳහා ආදරයෙන් බැඳෙනු ඇත… ඔබගේ නව ප්‍රකාශයට පත් නොකළ Love Eternal මාලාව ළඟදීම අතපසු නොකරන්න නොවලස් ටීවී ! 😍

ෆේස්බුක් මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/875851402469407/posts/3791680124219839

අදහස අත්හැර