සත්‍යාපිත පිටුව

0 349

#කැටලිනා අල්ටයිම්ස්අයිසන් # Episode47 - එමිලියා ඩැනියෙල් සමඟ කළු අත සමඟ තමා ගත කළ ජීවිතය ගැන කතා කරයි. කැටලිනා විසින් XY4 නැව්ගත කිරීම නැවැත්වීම අරමුණු කරගත් මෙහෙයුම දියත් කරයි. සැල්වෝටෝර්ගේ හදවත දිනා ගැනීමේ ජොආනා සිය මැකියාවෙලියන් සැලැස්ම දිගටම කරගෙන යන අතර ඇයව පාවාදීම සම්බන්ධයෙන් මාටියෝට ද punish ුවම් කරයි. තුළ…

ප්ලස්

ෆේස්බුක් මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/875851402469407/posts/3775625335825318

අදහස අත්හැර