ලීගා: බෙන්සෙමා කඩුලු ත්‍රිත්වය, රියල් පෙරමුණ ගනී - ෆුට් 01

0 62

අයිකන ක්‍රීඩා

ලා ලිගා තරඟ දිනය 4 :

සන්තියාගෝ-බර්නාබියු ක්‍රීඩාංගණය.

රියල් මැඩ්රිඩ් සෙල්ටා වීගෝ පරාජය කළේය: 5 ට 2.

ඉලක්ක: රියල් සඳහා බෙන්සෙමා (24, 47, 87), විනිසියුස් (54), කැමිංගා (72); සෙල්ටා සඳහා මිනා (4 වන), සර්වි (31 වෙනි).

ඔවුන්ගේ ප්‍රංශයට ස්තූතිවන්ත වන අතර රියල් දින 10 ක් තුළ ලකුණු XNUMX ක් ලබා ලා ලිගා හි පෙරමුණ ගනී.

 

මෙම ලිපිය මුලින්ම දර්ශනය වූයේ https://www.foot01.com/foot-europeen/espagne/liga-triple-de-benzema-le-real-passe-en-tete-386739

අදහස අත්හැර